თბი­ლი­სის მერი იუ­ბი­ლა­რია, ის 43 წლის გახ­და. კახა კა­ლა­ძეს მე­უღ­ლემ იუ­ბი­ლე “ინ­სტაგ­რამ­ზე” გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბით მი­უ­ლო­ცა. ფო­ტო­ე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა წლე­ბის­წი­ნან­დე­ლია და იმ პე­რი­ოდ­შია გა­და­ღე­ბუ­ლი, რო­დე­საც ანუ­კი და კახი ახალ­და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი იყ­ვნენ.

“გი­ლო­ცავ… სა­უ­კე­თე­სო მამა. მიყ­ვარ­ხარ” – წერს ანუ­კი ფო­ტო­ე­ბის კო­მენ­ტი­რე­ბი­სას.

კა­ხის და ანუ­კის 15 წლი­ა­ნი ქორ­წი­ნე­ბა აკავ­ში­რებთ. წყვილს ოთხი შვი­ლი ჰყავს. თბი­ლი­სის მერი და მისი მე­უღ­ლე ხში­რად აქ­ვეყ­ნე­ბენ ოჯა­ხურ ფო­ტო­ებს.