გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ყვარ­ლის ტყე­ში 68 წლის მა­მა­კა­ცის მი­მართ არა­ა­და­მი­ა­ნუ­რი მო­პყრო­ბის ფაქ­ტზე და­კა­ვე­ბუ­ლი პი­რე­ბის ოჯა­ხებ­მა სო­ფე­ლი და­ტო­ვეს.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, ასე­თი ფაქ­ტი მათ სო­ფელ­ში არას­დროს მომ­ხდა­რა და მსგავ­სი პი­რე­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში არ უნდა იყ­ვნენ.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, ერთ-ერთ ბრალ­დე­ბულს, სა­ნამ პო­ლი­ცია და­ა­კა­ვებ­და, სოფ­ლის მო­სახ­ლე­ო­ბა ფი­ზი­კუ­რად გა­უს­წორ­და.

„ად­გი­ლობ­რი­ვებ­მა, რო­გორც კი გა­ი­გო ამ ფაქ­ტის შე­სა­ხებ, ერთ-ერთი პირი სახ­ლი­დან გა­მო­იყ­ვა­ნეს, წა­იყ­ვა­ნეს და სცე­მეს. მე­ო­რე უკვე და­კა­ვე­ბუ­ლი იყო. არ ვა­პა­ტი­ებთ ასეთ რა­მეს. დიდი ხა­ნია ამ მხა­რე­ში ასე­თი რამ არ მომ­ხდა­რა, ყვე­ლა გა­ოგ­ნე­ბუ­ლე­ბი ვართ“, – აღ­ნიშ­ნა ად­გი­ლობ­რივ­მა „ტვ პირ­ველ­თან“ სა­უბ­რი­სას.