ბა­გებ­ში მოკ­ლუ­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნის ვი­ნა­ო­ბა ცნო­ბი­ლი გახ­და.

მოკ­ლუ­ლია ლე­ვან კა­ჭა­რა­ვა, რო­მელ­საც “ტი­ლი­კას” მეტ­სა­ხე­ლით იც­ნობ­დნენ.

ბიზ­ნეს­მე­ნი ლე­ვან კა­ჭა­რა­ვა 53 წლის გახ­ლდათ. ის იყო Silk Road Group- ის ერთ-ერთი დამ­ფუძვნე­ბე­ლი და სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო საბ­ჭოს წევ­რი. გარ­და ამი­სა, კა­ჭა­რა­ვას სა­ხე­ლი უკავ­შირ­დე­ბა ნი­დერ­ლან­დებ­ში და­ფუძ­ნე­ბულ კომ­პა­ნია “მულ­ტიპ­ლექსს”, რო­მე­ლიც თა­ვის მხრივ არა­ერთ ბიზ­ნეს ფლობს.

სა­ჯა­რო რე­ესტრის მი­ხედ­ვით, კა­ჭა­რა­ვა წი­ლებს ფლობ­და 20-მდე კომ­პა­ნი­ა­ში.

შსს-ის ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 108-ე და 236-ე მუხ­ლით და­ი­წყო, რაც გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბას და ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღის უკა­ნო­ნო შე­ძე­ნა, შე­ნახ­ვა, ტა­რე­ბას გუ­ლის­ხმობს.